Mindworking Asiassa yhteiskuntavastuuta pidetään ensiarvoisen tärkeänä

Etiikka ja vastuu

Yhteiskuntavastuu (CSR) on ollut tärkeä osa yrityksemme toimintaamme alusta lähtien. Sen vuoksi sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat liittyvät saumattomasti ulkoistamiskonseptiimme.

Käyttämällä yhteiskuntavastuuta ennakoivasti haluamme luoda yrityksellemme selkeän profiilin. Sitä tukevat avoin yrityskonseptimme ja asiakkaiden ja työntekijöiden keskuudessa luomamme goodwill.

Täytämme siten kaikilta osin ne ehdot, jotka on lueteltu eettisessä ohjesäännössä toimittajille. Sen ovat laatineet tanskalainen teollisuusalojen liitto (Dansk Industri) ja Tanskan ihmisoikeusinstituutti (Institut for Menneskerettigheder).

Lue lisää Mindworking Asian yhteiskuntavastuusta

Corporate Social Responsibility
TYÖNTEKIJÄÄ
TUNTINEN TYÖVIIKKO
VIIKKOINEN VUOSILOMA
KUUKAUDEN PALKALLINEN ÄITIYSLOMA