Koulutus

Harjoittelu- ja koulutuspanostuksemme ovat motivoineet Mindworking Asian työntekijöitä tekemään parhaansa ja tuntemaan vastuuta tehtävistään.

Työntekijälle laaditaan jo työhönottovaiheessa hänen senhetkiseen osaamiseensa perustuva koulutussuunnitelma. Joillakin graafikoilla on paljon käytännön kokemusta, joillakin on teoreettista koulutusta esimerkiksi Dhakassa sijaitsevasta Graphic Art Institutesta.

Kaikki työntekijät perehdytetään työtehtäviinsä perusteellisesti heti työsuhteen alussa. Siten voimme varmistaa, että he tuntevat työrutiinit ja työlle asettamamme korkeat laatuvaatimukset.

Johtotiimin jatkuva koulutus

Mindworking Asia kouluttaa johtajiaan jatkuvasti, jotta yrityksen toimintaa voidaan kehittää länsimaisten johtamisperiaatteiden mukaan. Siten vähennetään myös byrokratiaa ja varmistetaan tuotantotiimien kyky tehdä päätöksiä.

Lue lisää Mindworking Asian yhteiskuntavastuusta

Corporate Social Responsibility
TYÖNTEKIJÄÄ
TUNTINEN TYÖVIIKKO
VIIKKOINEN VUOSILOMA
KUUKAUDEN PALKALLINEN ÄITIYSLOMA