Työntekijät keskipisteessä

Pyrimme järjestämään työntekijöille mahdollisimman pitkälle pohjoismaisten työmarkkinaehtojen mukaiset työskentelyolosuhteet.

Suurin osa Bangladeshin palkansaajista työskentelee oloissa, joita ei länsimaisten standardien mukaan voida pitää hyväksyttävinä.

Mindworking Asia on pyrkinyt parantamaan tilannetta alusta lähtien, ja oleellinen osa kokonaisstrategiastamme liittyy työntekijöistämme kantamaamme vastuuseen.

Käymme työntekijöidemme kanssa jatkuvasti kehityskeskusteluja, joissa keskustelemme odotuksista, laadimme koulutussuunnitelmia ja varmistamme, että jokainen työntekijä säilyttää motivaationsa.

Järjestämme kerran kuussa kaikille työntekijöille yhteisen kokouksen, jossa jokainen voi kertoa omia ideoistaan tai esittää toiveita mahdollisista muutoksista.

Uudet työntekijät saavat käyttöönsä henkilöstökäsikirjan, jossa on kerrottu perusteellisesti heidän kaikki oikeutensa ja velvollisuutensa.

Hyvien työntekijöiden motivoiminen ja pitäminen yrityksessä on yhtä tärkeää Bangladeshissa kuin Pohjoismaissa.

Hyvät suhteet työntekijöihin ovat auttaneet luomaan turvallisen ja houkuttelevan työympäristön, mikä tekee Mindworking Asiasta erittäin suositun työpaikan Bangladeshissa.

Lue lisää Mindworking Asian yhteiskuntavastuusta
TYÖNTEKIJÄÄ
TUNTINEN TYÖVIIKKO
VIIKOINEN VUOSILOMA
KUUKAUDEN PALKALLINEN ÄITIYSLOMA